Sinds september 2015 is de praktijk een zogenaamde Pluspraktijk. Middels een onafhankelijk auditbureau is er een keuring geweest betreffende bedrijfsvoering en mate van kwaliteit van de geleverde zorg. Een praktijk kan alleen Pluspraktijk worden als de kwaliteit zeer hoog is.

Wat betekent dit voor u:

  • gegarandeerd goede zorg
  • de therapeut werkt volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen
  • de verslaglegging naar verwijzers/huisartsen is uitstekend
  • de verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering en bevelen deze praktijk aan

Aangezien deze audit elke 2 jaar wordt herhaald zal er altijd gewerkt worden aan het hoog houden van de geleverde kwaliteit.

In 2017  en 2018 heeft de praktijk de audit weer gehaald.

De audit geldt voor Achmea, Menzis, CZ en de Friesland. Met alle andere verzekeraars zijn standaard contracten afgesloten.